CONVOCATORIA E PUBLICIDADE BASES XERAIS E ESPECÍFICAS QUE REGULAN A CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR DÚAS PRAZAS VACANTES DE ADMINISTRATIVO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL NO CONCELLO DE PONTEVEDRA INCLUÍDAS NA OEP ORDINARIA 2022

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/06/08/2023040322