A oferta laboral á que podes inscribir é a seguinte: 40 prazas convocadas

13 prazas de Técnico de Proxectos de Sistemas de Información – Nivel A.

7 prazas de Técnico de Proxectos de Sistemas de Información – Nivel B.

15 prazas de Técnico Analista – Nivel A.

5 prazas de Técnico Analista – Nivel B.

27 Bolsas de emprego

Técnico Comercial e Marketing – Nivel A.

Técnico Comercial e Marketing – Nivel B.

Técnico de Operacións e Servizos Aeroportuarios – Nivel A.

Técnico de Operacións e Servizos Aeroportuarios – Nivel B.

Técnico Medicina Aeroportuaria: Médico – Nivel A.

Técnico Medicina Aeroportuaria: ATS – Nivel B.

Técnico de Operacións, Servizos, Infraestrutura e Mantemento Aeroportuario. – Nivel A.

Técnico de Operacións, Servizos, Infraestrutura e Mantemento, Aeroportuario. – Nivel B.

Técnico de Calidade e Medio – Nivel A.

Técnico de Calidade e Medio – Nivel B.

Técnico de Comunicación – Nivel A.

Técnico de Comunicación – Nivel B.

Técnico Económico Administrativo – Nivel A.

Técnico Económico Administrativo – Nivel B.

Técnico Xurídico – Nivel A.

Técnico de Medicina do Traballo: Médico – Nivel A.

Técnico de Prevención Riscos Laborais – Nivel A.

Técnico de Prevención Riscos Laborais – Nivel B.

Técnico de Recursos Humanos – Nivel A.

Técnico de Recursos Humanos – Nivel B.

Técnico de Medicina do Traballo: ATS – Nivel B.

Técnico de Proxectos de Sistemas de Información – Nivel A.

Técnico de Proxectos de Sistemas de Información – Nivel B.

Técnico Analista – Nivel A.

Técnico Analista – Nivel B.

Técnico Comercial, Económico e de Recursos Humanos – Nivel A.

Técnico Comercial, Económico e de Recursos Humanos – Nivel B.

O proceso de selección estrutúrase en cinco fases, todas elas eliminatorias.

Estas probas realizaranse o mesmo día en Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria e Málaga.

As probas para realizar serán as seguintes: Test de Aptitudes. Test de Competencias Conductuales. Coñecementos do idioma inglés. Valoración Curricular. Entrevistas conductual e profesional.

En canto á presentación de solicitudes, estás realizaranse exclusivamente en liña a través da web de AENA, onde poderás obter máis información sobre as bases da convocatoria.

Prazo: 26 de maio

INSCRICIÓNS: https://empleo.aena.es/empleo/PFSrv?accion=inicio