CONVOCATORIA DE BOLSAS DE EMPREGO TEMPORAL PARA CORREOS
 

As bolsas constitúense a nivel provincial e poden comprender unha ou varias localidades (capital ou oficina/s técnica/s) e os centros de traballo situados nela, así como as oficinas e/ou servizos rurais delas dependentes.

  • Tipos:

- Atención ao cliente
- Axente/Clasificación
- Repartición 1: Repartición 1 e servizos rurais motorizados
- Repartición 2: Repartición 2 e servizos rurais non motorizados

As persoas candidatas poderán inscribirse como máx. en dúas bolsas da mesma provincia ou provincia limítrofe.

Modalidades de xornada: tempo completo e tempo parcial.
A persoa candidata poderá solicitar, como máx., dúas modalidades de xornada:

T. completo
T. parcial con distribución diaria semanal mín. de 4 h./diarias continuadas, excepto no ámbito rural
T. parcial por días: determinados días á semana ou con distribución de venres, sábados, domingos e/ou festivos. Mín. de 4 h./diarias continuadas

Consulta do ámbito: https://lnkd.in/d-pi9Rj

Solicitudes: https://lnkd.in/dZK2zrt

Prazo: 08/02/2021-17/02/2021.