Convocan probas selectivas para cubrir 452 prazas que se distribúen:

  • Corpo de Profesores/as de Ensino Secundario: 399
  • Corpo de Profesores/as Técnicos/as de Formación Profesional: 48
  • Corpo de Profesores/as de Artes Plásticas e Deseño: 5

O prazo de presentación de solicitudes será do día 4 de febreiro de 2021 ao 25 de febreiro de 2021.

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2021/Febrero/&detail=proceso-selectivo-docentes-aragon-2021