CNIC CONVOCA PRÁCTICAS DE LABORATORIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS/AS DURANTE O VERÁN 2021 (26 PRAZAS)

21. 04. 05

O CNIC ofrece a estudantes, tanto de Máster como dos últimos cursos de graos universitarios de biomedicina ou áreas relacionadas con este campo (física, química,
enxeñerías…), a posibilidade de entrar en contacto de forma temperá coa realidade da investigación biomédica e completar a súa formación mediante a realización de prácticas de 6 semanas de duración durante o período comprendido entre o 1 de xullo e o 30 de setembro de 2021.

Prazo de solicitude: 27 de abril

https://www.cnic.es/sites/default/files/bases_convocatoria_cicerone_2021.pdf