INSITITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA CONVOCA 20 BOLSAS POSTGRAO

21. 03. 18

O Instituto Nacional de Estatística convoca 15 bolsas posgrao en estatística.

Persoas beneficiarias: 
Persoas que estean en posesión do título de grao universitario, que deberá obterse durante os tres últimos anos anteriores á data de convocatoria das bolsas.

O período de goce de cada unha das bolsas será dun máximo de doce meses.
A contía íntegra mensual de cada bolsa ascende a 898,43 €.

O prazo estará aberto ata o 13 de abril de 2021.
Máis información no BOE do 18 de marzo de 2021 e en http://www.ine.es/