AXENCIA TURISMO DE GALICIA CONVOCA 14 BOLSAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA NAS OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

23. 03. 16

Axencia de Turismo de Galicia

RESOLUCIÓN do 10 de marzo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de catorce bolsas de formación práctica nas oficinas de información turística dependentes desta axencia e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento TU981A).

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230316/AnuncioG0256-100323-0001_gl.pdf