A UNIÓN EUROPEA CONVOCA AS BOLSAS CULTURE MOVES DE MOBILIDADE PARA ARTISTAS E PROFESIONAIS DA CULTURA

22. 11. 30

Cada bolsa de mobilidade inclúe gastos de viaxe ata o lugar de destino, dietas para contribuír ao aloxamento e a manutención.

Tamén se cubrirán gastos adicionais para apoiar a inclusión de persoas con diferentes perfís. A duración do programa será de entre 7 e 60 días para estancias de persoas individuais.

E para grupos de entre dous e cinco persoas, a duración das estancias será de entre 7 e 21 días.

A mobilidade dos profesionais elixidos deberá ter lugar no prazo dun ano, a partir da firma do acordo de subvención.

Criterios de selección destas bolsas

 As bolsas de mobilidade individual van destinadas a profesionais que traballen na área da arquitectura, o patrimonio cultural, o deseño e o deseño de moda, a tradución literaria, a música, as artes escénicas e as artes visuais. 

As persoas aspirantes deben ter polo menos 18 anos e residir legalmente nun país de Europa Creativa. Tamén se detalla na convocatoria que os/as solicitantes poden proceder de todos os sectores culturais e creativos incluídos no capítulo cultural do programa Europa Creativa. E para os/as solicitantes que residan legalmente en Ucraína, estes terán excepcionalmente a opción de solicitar directamente unha mobilidade virtual.

Para presentar a solicitude é necesario darse de alta cunha conta de usuario no portal Goethe-Application.

Todas as solicitudes débense presentar en inglés.

O prazo de solicitude estará aberto ata o 31 de maio de 2023. Con todo, durante o período da convocatoria continua establecerase unha data límite o último día de cada mes, e o comité seleccionador avaliará todas as solicitudes recibidas durante ese mes.

https://form.typeform.com/to/ArdpJSBL?typeform-source=t.co

https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-culture-strand/culture-moves-europe-mobility-for-artists-and-professionals