INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO CONVOCA BOLSAS DE FORMACIÓN PARA O ANO 2022

22. 08. 22

Instituto Galego da Vivenda e Solo

RESOLUCIÓN do 21 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das bolsas de formación e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento VI440D).

As prazas que se convocan son as seguintes:

– Unha bolsa para persoas con grao en Enxeñería de Camiños, canais e portos.

– Unha bolsa para persoas con grao en Enxeñería Industrial.

– Dúas bolsas para persoas con grao en Arquitectura ou con grao en estudos de Arquitectura con máster habilitante.

O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220809/AnuncioC3Q2-220722-0001_gl.pdf