MINISTERIO DE EDUCACIÓN TEN ABERTO O PRAZO PARA PARTICIPAR NOS PROGRAMAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA PARA DETERMINADO ALUMNADO

22. 06. 03
Descrición
Axudas destinadas a grupos de alumnos de 6º de Educación Primaria e 2º de Educación Secundaria Obrigatoria para o desenvolvemento dun Programa de Inmersión Lingüística en inglés.
Con iso, preténdese estimular a práctica oral da lingua inglesa en contornas comunicativas non formais máis dinámicos e atractivos. Así mesmo, dentro das actividades para desenvolver, trataranse temáticas de interese científico e ambiental, e promoverase a convivencia con alumnos doutros lugares de España.
 
Durante o desenvolvemento do programa, a lingua vehicular na que se desenvolverán todas as actividades será o inglés.
 
Destinatarios/as
 Alumnos/as de centros docentes españois sostidos con fondos públicos dos seguintes niveis educativos: alumnos de 6º de Educación Primaria alumnos de 2º de Educación Secundaria Obrigatoria
 
Número de prazas
Axudas para 240 grupos de alumnos/as, compostos cada un por un número comprendido entre 20 e 25 alumnos/as.
 
Irán acompañados por dous profesores por grupo, requiríndose necesariamente que un deles sexa da especialidade de Inglés coa seguinte distribución:
120 axudas para grupos de alumnos de 6º de Educación Primaria 120 axudas para grupos de alumnos de 2º de Educación Secundaria Obrigatoria
 
Requisitos
Cursar estudos de 6º curso de Educación Primaria ou 2º curso de Educación Secundaria Obrigatoria Constituír grupos de 20 a 25 alumnos/as.
Estar escolarizados/as en centros docentes españois públicos ou concertados.
 
Dotación
Participación gratuíta na actividade que terá unha duración de sete días, incluídos os días de viaxe.
 
O traslado das persoas  participantes desde o seu lugar de residencia ata o centro de inmersión lingüística corre por conta dos/as interesados/as.
 
Prazo de solicitude: 7 de xuño