DIRECCIÓN XERAL DE COMERCIO CONVOCA BOLSAS DE FORMACIÓN

22. 05. 04

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

ORDE do 8 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento IN225A).

Cada bolsa estará dotada cun importe máximo de 9.600,00 € brutos, distribuídos en pagamentos mensuais, a razón de 1.200,00 € brutos ao mes

O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220504/AnuncioG0596-210422-0001_gl.pdf