MINISTERIO DE UNIVERSIDADES: CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE ESTUDOS DE MASTER EN EEUU

21. 01. 19
 

Persoas beneficiarias:

Personas en posesión dun título de grao, licenciatura, arquitectura, enxeñeiria ou equivalente.

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=03ddd662cd566710VgnVCM1000001d04140aRCRD