MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN CONVOCA 7 BOLSAS NA ÁREA XESTIÓN PÚBLICA,

21. 11. 22
Distribuídas nas seguintes áreas de coñecemento :
 
- 3 son para persoas tituladas de grao en Economía, Administración e Dirección de Empresas, Administración e Xestión Pública, Dirección e Xestión Pública, ou Dereito,
- 4 para Enxeñeiros/as Agrónomos/as, titulados/as de grao en Veterinaria, Enxeñería en Ciencias Agronómicas, Enxeñería Agrícola, Enxeñería Agroambiental, Grao en Ciencias Ambientais, Enxeñería Ambiental, Enxeñería do Medio Natural, Enxeñería Forestal, Enxeñería de Montes, Máster Universitario en Enxeñería Agronómica.
 
Duración das bolsas
As bolsas concederanse por un período inicial de 11 meses, podendo prorrogarse ata un máximo de dous anos adicionais a aquel en que se concedan, e concluíndo como máximo o 31 de decembro do último ano de prórroga.
 
Prazo de presentación de solicitudes Quince días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación deste extracto no BOE. (BOE Núm. 277 de venres 19 de novembro de 2021).