PARLAMENTO DE CONVOCA 8 BOLSAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA

21. 10. 08

Parlamento de Galicia

RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2021 pola que se anuncian a convocatoria e as bases para a concesión de diversas bolsas para a formación práctica.

Oito bolsas individuais para contribuír á formación en prácticas de persoas con titulación universitaria, nas seguintes modalidades:

a) 2 bolsas de formación en arquivo, biblioteca e documentación.

b) 2 bolsas de formación en comunicación institucional.

c) 2 bolsas de formación en publicacións.

d) 1 bolsa de formación en recursos humanos e contratación.

e) 1 bolsa de formación en xestión parlamentaria.

As bases estarán dispoñibles no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e na páxina web do Parlamento de Galicia http://www.parlamentodegalicia.gal/

As solicitudes poderán presentarse no prazo de vinte días hábiles, contados desde o seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia