IDAE CONVOCA 8 BOLSAS DE EMPREGO PARA PERSOAL TÉCNICO

21. 09. 15

Aberta a inscrición para 8 bolsas de emprego para persoal técnico no IDAE. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía!

Buscan perfís técnicos nas áreas de:
Enerxía
Xestión de proxectos
Economía
Finanzas
SAP

Legal
Recursos Humanos
Xestión e tratamento de datos

Prazo de solicitude: ata o 29/09/2021.

Características xerais dos postos:
Denominación: Grupo I, Técnico Nivel 1a ( T1a).
Grupo Profesional: Grupo I (Técnico).
Titulación esixida: Titulación universitaria superior ou media.
Convenio aplicable: Convenio Colectivo do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía ( BOCM Núm. 79 de 3/4/2009).
Retribucións brutas anuais: 39.151,71 €.
Tipo de xornada: Xornada segundo artigos 40 e seguintes do Convenio Colectivo de IDAE.
Lugar de traballo: Madrid.

Máis información
IDAE: https://lnkd.in/eU_9MNcc
Convocatoria: https://lnkd.in/en3wd26W