UNIVERSIDADE INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO CONVOCA 14.000 AXUDAS PARA SEGUIR UN CURSO DE INMERSIÓN EN LINGUA INGLESA

21. 06. 17

Persoas beneficiarias:

Poderán solicitar estas axudas os7as mozos/as que cumprisen 18 anos á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes, e non cumprisen 30 anos ao 31 de decembro de 2021. As persoas solicitantes teñen que obter a condición de bolseiras para cursar Ensinos Universitarios, Ensiñanzas Artísticas Superiores, outros estudos Superiores, Formación Profesional de Grao Superior ou segundo curso de Bacharelato nalgunha das convocatorias citadas no BOE, preme na ligazón para a consulta ↙

 Información no BOE: https://lnkd.in/dr4RMKt

Texto completo: https://lnkd.in/daU69W2

O prazo para a presentación de solicitudes será de 20 días naturais a contar desde o día seguinte ao da publicación deste extracto no BOE.

Solicitudes: http://www.educacionyfp.gob.es/