CONVOCATORIA DE BOLSAS DE FORMACIÓN NOS LECTORADOS DE LINGUA, LITERATURA E CULTURA GALEGAS PARA O ANO 2021

21. 06. 03

Consellería de Cultura, Educación e Universidade
ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproban as bases e se anuncia a convocatoria pública de bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o 2021 (código de procedemento PL500E).

Universidad Complutense de Madrid                                    Madrid                   España        1.10.2021            30.9.2024
Università degli Studi di Padova                                           Padua                    Italia             1.10.2021            30.9.2024
Université de la Sorbonne Nouvelle,París III                        París                      Francia         1.10.2021           30.9.2024
Universidade do Estado do Río de  Janeiro                         Río de Janeiro       Brasil             1.1.2022            31.12.2024
Universidade Federal da Bahia                                            Salvador de Bahía Brasil             1.1.2022            31.12.2024
Sveučilište u Zadru                                                               Croacia                  Zadar             1.10.2021          30.9.2024

O importe íntegro mensual das bolsas obxecto desta convocatoria é o seguinte:
– 1.123,96 €, para aqueles lectorados localizados en universidades españolas.
– 1.277,12 €, para aqueles lectorados localizados en universidades estranxeiras

O prazo de presentación das solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210603/AnuncioG0598-200521-0006_gl.pdf