DIRECCIÓN XERAL DE COMERCIO CONVOCA 4 BOLSAS DE FORMACIÓN

21. 05. 19

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación
ORDE do 29 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento IN225A).

O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210519/AnuncioG0596-050521-0004_gl.pdf