CONSULTA AS OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS EN INSTITUCIÓNS EUROPEAS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS

21. 05. 04

Prácticas no Centro Común de Investigacións:

Na Dirección de Estratexia, Programa de Traballo e Recursos:

Para titulados/as en Comunicación ou RRPP.  Ata o 6/05
Para titulados/as en Comunicación e disciplinas afíns.Ata o 10/05

Na Dirección de Xestión do Coñecemento, para titulados/as en Arte ou Cine. Ata o 11/05

Prácticas no Banco Central Europeo: https://www.linkedin.com/company/european-central-bank/
Na Dirección Xeral de Economía. Ata o 7/05
Na Dirección Xeral de Gobernanza e Operacións. Ata o 17/05

http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/noticias_ver.asp?idSeccion=239&idTema=336&idNoticia=5321#.YJEF2LXHzIV