SELECCIONAN UN/HA EXPENDEDOR/A DE GASOLINA (BANDEIRA- SILLEDA)

23. 08. 10
PARA CUBRIR VACACIÓNS.
DATA COMENZO CONTRATO: 21 AGOSTO
 
Persoas interesadas contactar no teléfono: 986 499 578