Nesta web as cookies son utilizados para fins estatísticos para optimizar a función e, así, proporcionar contidos adaptados aos seus intereses. Se preme "continuar", concordas con estas condicións. Máis información

Loading...

Emprego A Estrada

Read More

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
ACORDO do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras dasAXUDAS A PROXECTOS DE FORMACIÓN INDUSTRIA 4.0, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.
Máis información: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160819/AnuncioO92-260716-0001_gl.pdf

Read More

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
ORDE do 20 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción da integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego e do Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.
Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2016 das subvencións establecidas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, coa finalidade de promover a integración laboral das persoas con discapacidade nos centros especiais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, a través dos seguintes programas:
– Programa de integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego.
– Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego.
Poderán ser entidades beneficiarias das subvencións que se regulan nesta orde os centros especiais de emprego que figuren inscritos na data da solicitude da subvención como tales no Rexistro Administrativo de Centros Especiais de Emprego de Galicia.
As solicitudes do Programa de integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego poderán presentarse ata o 30 de setembro de 2016.
O prazo de presentación de solicitudes do Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional, no marco dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego, será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
Máis información: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160812/AnuncioG0424-010816-0001_gl.pdf

Read More

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE
BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS DIRIXIDAS AO FOMENTO DO EMPRENDEMENTO DE XÓVENES INSCRITOS NO FICHEIRO DO SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA XUVENIL.
Máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/05/pdfs/BOE-A-2016-7584.pdf

Read More

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE
BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS DIRIXIDAS Á CONTRATACIÓN DE XÓVENES INSCRITOS NO FICHEIRO DO SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA XUVENIL.
Máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/05/pdfs/BOE-A-2016-7583.pdf

Read More

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
Programa de incentivos ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras.
Destinada a promover a inserción sociolaboral das persoas en situación ou risco de exclusión social mediante medidas de fomento das empresas de inserción laboral, previamente cualificadas no rexistro administrativo de Galicia.
Tipo de axuda:
1.- Contratación de persoas en inserción.
2.- Contratación de xerentes ou persoas técnicas.
3.- Contratación persoal técnico en acción orientación e inserción.
4.- Subvención realización labores mediación laboral.
5.- Subvención financieira.
6.- Subvención creación ou ampliación cadro persoal.
7.- Inicio e posta en marcha da actividade.
8.- Subvención fomento de procesos de creación de empresas e asistencia técnica.
Prazo de presentación de solicitudes: ata o 30 de setembro de 2016-07-29

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160729/AnuncioG0424-140716-0010_gl.pdf

Read More

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
Programa de axudas para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE), a igualdade laboral e a conciliación laboral e persoal nas pemes galegas.
Beneficiarios: Pemes, micropemes, autónomos con persoas traballadoras e entidades de economías social.
LIÑAS E PROGRAMAS:
LIÑA I: Axudas para a obtención de certificacións de normas ou estándares de RSE. Ata 2.500 € por empresa.
LIÑA II: Axudas para a elaboración e implantación de plans de igualdade. Ata 2.000 € por empresa.
LIÑA III:
Programa 1: Incentivos para contratos de teletraballo e adopción de sistemas de flexibilidade horaria por períodos non inferiores a 1 ano. Ata 3.000 € por traballador/a beneficiado/a co límite máximo de 12.000 € por empresa.
Programa 2: Subvencións para investimentos para adquisición de elementos tecnolóxicos que fomenten o teletraballo. Ata 1.500 € por traballador/a e 5.000 € por empresa.
Período: Esta orde cubre as accións que se realicen entre o día 1 de xaneiro de 2016 e ata a data do remate do prazo de xustificación das actividades para as que se concede a axuda ou incentivo.
O prazo para a presentación de solicitudes rematará nun mes contado desde o día seguinte ao da publicación da norma no Diario Oficial de Galicia.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160728/AnuncioG0424-070716-0017_gl.pdf

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160728/AnuncioG0424-070716-0018_gl.pdf