Nesta web as cookies son utilizados para fins estatísticos para optimizar a función e, así, proporcionar contidos adaptados aos seus intereses. Se preme "continuar", concordas con estas condicións. Máis información

Loading...

Emprego A Estrada

Read More

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Axudas aos servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Empresa dixital e Industria 4.0 para a súa realización en empresas galegas (programa ReaccionaTIC).

A Amtega poderá conceder axudas en especie consistentes na execución de servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Empresa dixital e Industria 4.0 para a súa realización en empresas galegas, dentro do programa Re accionaTIC.

Poderán ser beneficiarias as pequenas e medianas empresas (pemes), incluíndo os autónomos, comunidades de bens, asociacións, fundacións ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, leven a cabo actividade empresarial.

Para presentar a solicitude, as pemes deberán cubrir previamente un formulario a través da aplicación establecida no enderezo da internet http://www.tramita.igape.es, accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.es).

Bases: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161026/AnuncioO92-171016-0001_gl.pdf

Read More

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
Bases reguladoras das AXUDAS destinadas a PERSOAS TRABALLADORAS afectadas por PROCEDEMENTOS DE REGULACIÓN DE EMPREGO DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS DE TRABALLO POR CAUSA DE FORZA MAIOR, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
TOTAL ORZAMENTO: 200.000 €
PROCEDEMENTO: Concorrencia non competitiva.
REQUISITOS:
 Que a persoa traballadora teña o seu contrato suspendido, en polo menos unha xornada laboral completa, entre o 1 de xaneiro de 2016 e o 31 de outubro de 2016 (ambos inclusive).
 Que o ERE afecte a un centro de traballo situado na Comunidade Autónoma de Galicia.
 Que a causa de forza maior derive de acontecementos catastróficos, como terremotos, maremotos, incendios, inundacións, pragas, explosións, tormentas de vento e mar, que supoñan a destrucción total ou parcial das instalación, impedindo a continuidade total ou parcial da actividade empresarial.
 Que a causa de forza maior fose constatada por resolución da autoridade laboral.
 Que os ingresos brutos mensuais, excluída a parte proporcional das pagas extraordinarias, non superen os 2.000 €.
PRAZO DE SOLICITUDES: 1 mes (do 1 ao 30 de novembro)
MÁIS INFORMACIÓN: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160822/AnuncioG0424-090816-0001_gl.pdf

Read More

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
ACORDO do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras dasAXUDAS A PROXECTOS DE FORMACIÓN INDUSTRIA 4.0, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.
Máis información: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160819/AnuncioO92-260716-0001_gl.pdf

Read More

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
ORDE do 20 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción da integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego e do Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.
Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2016 das subvencións establecidas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, coa finalidade de promover a integración laboral das persoas con discapacidade nos centros especiais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, a través dos seguintes programas:
– Programa de integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego.
– Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego.
Poderán ser entidades beneficiarias das subvencións que se regulan nesta orde os centros especiais de emprego que figuren inscritos na data da solicitude da subvención como tales no Rexistro Administrativo de Centros Especiais de Emprego de Galicia.
As solicitudes do Programa de integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego poderán presentarse ata o 30 de setembro de 2016.
O prazo de presentación de solicitudes do Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional, no marco dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego, será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
Máis información: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160812/AnuncioG0424-010816-0001_gl.pdf