Nesta web as cookies son utilizados para fins estatísticos para optimizar a función e, así, proporcionar contidos adaptados aos seus intereses. Se preme "continuar", concordas con estas condicións. Máis información

Loading...

Emprego A Estrada

QUÉ É O BONO SOCIAL E QUEN O PODE SOLICITAR?

  • O bono social de electricidade é un desconto na factura eléctrica.

Dun 25% para consumidores vulnerables que cumpran os requisitos establecidos.
Dun 40% para consumidores vulnerables severos que cumpran os requisitos establecidos.
Se ademais, ése un consumidor en risco de exclusión social, porque se está sendo atendido polos servizos sociais dunha administración autonómica ou local que paguen polo menos o 50% da factura, non se terá que facer fronte á factura eléctrica e, en caso de imposibilidade temporal para facer fronte ao pago, non se poderá interromper a subministración eléctrica.

  • REQUISITOS:

1. Ter contratado o prezo voluntario para o pequeno consumidor ( PVPC)

O PVPC é o contrato eléctrico establecido polo Goberno no que o pago pola electricidade consumida é directamente o prezo da enerxía que resulta do mercado, máis impostos e peaxes, sen incluír outros produtos ou servizos adicionais.
Só pode contratarse o PVPC se se ten unha potencia contratada igual ou inferior a 10kW.
O PVPC contrátase coas comercializadoras de referencia.

2. Ademais de ter contratado o PVPC débese cumprir cos seguintes requisitos persoais, familiares e de renda.

1. Consumidor Vulnerable (25% de desconto)
Débese cumprir algún dos seguintes requisitos:

Que a súa renda ou a renda conxunta anual da unidade familiar a que pertenza sexa:
≤ 1,5 x IPREM de 14 pagas, se non hai ningún menor na unidade familiar: 11.279€.
≤ 2 x IPREM de 14 pagas, no caso de que haxa 1 menor na unidade familiar: 15.039€
≤ 2,5 x IPREM de 14 pagas, no caso de que haxa 2 menores na unidade familiar: 18.799€

Circunstancias especiais
Ou ben, que se estea en posesión do título de familia numerosa.
Ou ben que o consumidor ou todos os membros que teñen ingresos na unidade familiar sexan pensionistas do Sistema da Seguridade Social (xubilación ou incapacidade permanente), percibindo por iso a contía mínima vixente en cada momento, para as devanditas clases de pensión, e non percibir outros ingresos cuxa contía agregada anual supere os 500 euros.
Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples ( IPREM)

2. Consumidor Vulnerable Severo (40% de desconto)
Débese cumprir algún dos seguintes requisitos:

Percibir unha renda anual ≤ 50% dos limiares establecidos para ser considerado consumidor vulnerable, incluíndo, no seu caso, o incremento previsto para os casos nos que concorran as "circunstancias especiais".
Se é unha familia numerosa, a unidade familiar debe percibir unha renda anual ≤ 2 x IPREM de 14 pagas: 15.039€.
Se o consumidor ou todos os membros que teñen ingresos na unidade familiar perciben pensión mínima, e non perciben outros ingresos cuxa contía agregada anual supere os 500 euros, o consumidor ou a unidade familiar á que pertenza debe percibir unha renda anual ≤ 1 x IPREM de 14 pagas: 7.520€.
Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples ( IPREM)

AS PERSOAS QUE TEÑEN RECOÑECIDO O BONO SOCIAL POR ESTA PORCENTAXE TEÑEN DEREITO A OUTRA AXUDA NESTE CASO DA XUNTA DE GALICIA POR IMPORTE DE 300€. 

3. Consumidor en Risco de exclusión social
Para ser considerado consumidor en risco de exclusión social, o titular do contrato debe cumprir cos requisitos para ser considerado vulnerable severo e, ademais, ser atendido polos servizos sociais dunha Administración Pública (autonómica ou local) que financien polo menos o 50% do importe da súa factura a PVPC. En caso de imposibilidade temporal para facer fronte ao pago, non se poderá interromper a subministración eléctrica.

No caso de que se acredite circunstancias especiais (familia monoparental, discapacidade igual ou superior ao 33%, grao de dependencia II ou III, vítima de terrorismo ou vítima violencia de xénero), o requisito de renda a cumprir pola unidade familiar increméntase en 0,5 xIPREM. 3760 €.

** Tampouco se poderá cortar a subministración en caso de falta de pagamento aos consumidores acollidos ao bono social en cuxa unidade familiar haxa polo menos un menor de 16 anos, ou algunha persoa con discapacidade igual ou superior ao 33 % ou con grao de dependencia II ou III, e que presenten un certificado de vulnerabilidade expedido polos servizos sociais.

*** Poden percibir outras rendas sempre que non superen en total os 500 €.

Circunstancias especiais
Se se reúnen circunstancias especiais, os límites establecidos increméntanse en 0,5 puntos IPREM (3760 € máis).

  • Que o consumidor ou algún dos membros da unidade familiar teña discapacidade recoñecida igual ou superior ao 33%.
  • Que o consumidor ou algún dos membros da unidade familiar acredite a situación de violencia de xénero.
  • Que o consumidor ou algún dos membros da unidade familiar teña a condición de vítima de terrorismo.
  • Que o consumidor ou algún dos membros da unidade familiar atópese en situación de dependencia recoñecida de grao II ou III.
  • Que o consumidor acredite que a unidade familiar está integrada por un único proxenitor e, polo menos, un menor (familias monoparentais).
  • Como solicitar o Bono Social?

Solicitándoo, por teléfono, correo electrónico, correo ordinario, ou fax directamente a algunha das comercializadoras de referencia, quen ten a obrigación de ofrecer e financiar o bono social.

NO CASO DO CONCELLO DA ESTRADA PODES TRAMITALO A TRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE EMPREGO. PARA MÁIS INFORMACIÓN CHÁMANOS AO TELÉFONO 986 677 740

 

  • COMERCIALIZADORAS ACOLLIDAS AO BONO SOCIAL

Comercializadora de Referencia 
Endesa Enerxía XXI, S.L.U. 
Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U. 
Comercializadora regulada, GAS & POWER, S.A.
EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A. 
Viesgo Comercializadora de referencia, S.L. 
CHC Comercializador de Referencia S.L.U. 
Teramelcor, S.L.* 
Empresa de Iluminación Eléctrica de Ceuta Comercialización de Referencia, S.A.

  • Outros beneficios e prohibición de interrupción de subministración

O bono social de electricidade permitiralle tamén dispoñer de facturas eléctricas máis claras, “sen letra pequena”, nas que o que se paga pola electricidade consumida é directamente o prezo da enerxía máis impostos e peaxes, sen incluír outros produtos ou servizos adicionais.

Os beneficiarios do bono social de electricidade contan cun período máis prolongado para facer fronte ás facturas impagadas que o resto de consumidores (un período de 4 meses desde a primeira notificación de falta de pagamento, fronte ao prazo xeral de 2 meses).

Tampouco se poderá interromper a subministración en caso de falta de pagamento aos fogares acollidos ao bono social nos que haxa polo menos un menor de 16 anos na unidade familiar, ou nos que o consumidor ou un dos membros da súa unidade familiar sexa persoa con discapacidade igual ou superior ao 33% ou con grao de dependencia II ou III, previo certificado expedido polos servizos sociais das Administracións Públicas competentes.

https://www.bonosocial.gob.es/