Nesta web as cookies son utilizados para fins estatísticos para optimizar a función e, así, proporcionar contidos adaptados aos seus intereses. Se preme "continuar", concordas con estas condicións. Máis información

Loading...

Emprego A Estrada

Xoves, 02 Abril 2020 09:02

GUÍA PARA SOLICITAR A PRESTACIÓN DE AUTÓNOMOS/AS POR CESE DA ACTIVIDADE

O Goberno aprobou unha prestación de cesamento de actividade específica para as persoas traballadoras autónomos ás que as medidas do Estado de Alarma suspendeulles a actividade ou para aquelas cuxo negocio se viu notablemente afectado pola crise do coronavirus.

  • Quen a pode cobrar?

Todas as persoas traballadoras por conta propia ou autónomos cuxas actividades quedasen suspendidas pola declaración do estado de alarma (segundo o anexo do RD 463/2020) ou no caso de que a súa facturación no mes anterior ao que se solicita a prestación se vise reducida polo menos un 75% en relación coa media de facturación do semestre anterior.

Tamén están incluídos/as entre os/as beneficiarios/as, os/as autónomos/as con traballadores/as ao seu cargo que tivesen que pechar pola declaración do estado de alarma ou sufrido unha redución da súa facturación polo menos dun 75%. Aínda que para beneficiarse dela deben presentar un ERTE para os seus traballadores e solicitar á súa vez esta prestación extraordinaria.

Igualmente, están incluídos os traballadores por conta propia do Réxime Especial do mar, así como os socios traballadores das cooperativas de traballo asociado.

  • Qué requistos se esixen?

Ademais de que a súa actividade estea incluída nalgunha das que suspendeu o Real Decreto de Estado de Alarma ou posteriores ou acreditar unha caída do negocio do 75%, é imprescindible que o/a autónomo/a estea dado de alta na Seguridade Social na data na que se declarou o Estado de Alarma (14-03-2020).

Non se esixirá, con todo, ter cotizado polo menos 12 meses por cesamento de actividade.

Outro requisito é estar ao corrente no pago das cotas á Seguridade Social. Con todo, se na data da suspensión da actividade ou da redución da facturación non se cumprise este requisito, o/a traballador/a autónomo/a poderá no prazo improrrogable de trinta días naturais, para regularizar a situación e así poderá recibir a axuda.

  • Cal é a contía da prestación?

Será do 70% á base reguladora, calculada coa media das bases polas que o/a autónomo/a cotizase os doce meses continuados e inmediatamente anteriores. No caso de que a persoa solicitante non cotizase polo menos 12 meses anteriores por cesamento de actividade, a contía será do 70% da base mínima de cotización do Réxime de Autónomos ou dos Traballadores do Mar (661,04 euros).

  • Canto tempo se vai cobrar esta axuda?

A súa duración será dun mes, e ampliarase ata o último día do mes en que finalice o Estado de Alarma no caso de que este se prolongue máis do previsto.

  • A persoa autónoma debe de darse de baixa na Seguridade Social ou en Facenda?

Non. O tempo que dure a cobranza desta axuda, o Estado cotizará polo traballador.

Por este motivo o período durante o cal reciba a prestación non se restará dos períodos de prestación por cesamento de actividade aos que o beneficiario teña dereito no futuro.

  • Que ocorre cos autónomos/as que cobran bonificacións ou tarifas planas ligadas a estar dados de alta?

O decreto que regula esta axuda indica que o tempo que se perciba esta prestación extraordinaria computará como efectivamente cotizado. Por este motivo, poderán solicitala os autónomos que estean a recibir estas axudas e non perderán as bonificacións condicionadas ao mantemento da actividade.

  • Onde se solicita a prestación e que documentación hai que presentar?

O/a traballador/a autónomo/a debe poñerse en contacto coa súa mutua colaboradora coa Seguridade Social e solicitala telemáticamente.

Para os/as autónomos/as cuxa actividade se atope suspendida polo Estado de Alarma, deberase achegar o modelo 145; unha fotocopia do DNI; os dous últimos recibos de cotización; o libro de familia en caso de contar con fillos a cargo; e o número de conta onde quere que lle ingresen a prestación.

Para os/as traballadores/as que soliciten a axuda polo descenso da súa actividade en máis dun 75%, ademais da anterior documentación, terán que acreditar dita caída coa documentación que lle solicite a mutua.

No caso dos/as autónomos/as que tributan por módulos e non están obrigados a facturar, a Seguridade Social está a estudar como adaptar esta prestación.