Nesta web as cookies son utilizados para fins estatísticos para optimizar a función e, así, proporcionar contidos adaptados aos seus intereses. Se preme "continuar", concordas con estas condicións. Máis información

Loading...

Emprego A Estrada

Xoves, 26 Marzo 2020 09:27

BONIFICACIÓNS PARA PERSOAS TRABALLADORAS FIXAS DISCONTINUAS DE EMPRESAS PERTENCENTES AOS SECTORES DE TURISMO, COMERCIO E HOSTELERÍA VINCULADOS Á ACTIVIDADE TURÍSTICA

  • QUÉ EMPRESAS PODEN APLICAR DITA BONIFICACIÓN?

As empresas, excluídas as pertencentes ao sector público, dedicadas a actividades encadradas nos sectores do turismo, así como os do comercio e hostalería, sempre que se atopen vinculadas ao devandito sector do turismo, e que xeren actividade produtiva nos meses de febreiro, marzo, abril, maio, xuño e que inicien ou manteñan o alta durante os devanditos meses a ocupación dos traballadores con contratos de carácter fixos descontinuos.

  • EN QUÉ CONSISTE A BONIFICACIÓN?

A bonificación será do 50 % das cotas empresariais á Seguridade Social por continxencias comúns, así como polos conceptos de recadación conxunta de desemprego, Fogasa e formación profesional.

  • PÓDESE APLICAR ESTA BONIFICACIÓN EN TODO O TERRITORIO NACIONAL?

A bonificación regulada no artigo 13 será de aplicación en todo o territorio nacional, salvo nas comunidades autónomas de  Illes  Balears e Canarias, durante os meses de febreiro e marzo de 2020, onde será de aplicación nos citados meses, a bonificación establecida no artigo dous do Real decreto lei 12/2019 do 11 de outubro polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os efectos da apertura de procedementos de insolvencia do grupo empresarial Tomás Cook.

  • QUÉ ACTUACIÓNS SE DEBEN REALIZAR PARA QUE SE CALCULEN A BONIFICACIÓN NA LIQUIDACIÓN DE CUOTAS?

Deberase informar, respecto a os traballadores aos que resulte de aplicación, o valor 420 no campo TIPO SITUACION ADICIONAL, coas seguintes particularidades:

- Traballadores de empresas non radicadas nas Comunidades Autónomas de Illes Balears e Canarias durante os meses de febreiro, marzo, abril, maio e xuño:
Será suficiente coa comunicación dun único rexistro con TIPO de SAA 420 con DATA DESDE do mes de febreiro. Tamén existe a posibilidade de comunicar un rexistro TIPO SAA 420 en cada un dos meses indicados. É dicir, poderanse anotar de forma independente entre si.

- Traballadores de empresas non radicadas nas Comunidades Autónomas de Illes Balears e Canarias:
Exclúese desta norma a incentivación dos meses de febreiro e marzo ás empresas radicadas nas Comunidades Autónomas de Illes Balears e Canarias, xa bonificados conforme ao establecido no artigo 2 da Real Decreto Lei 12/2019, do 11 de outubro, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os efectos da apertura de procedementos de insolvencia do grupo empresarial Tomas Cook.
Ao amparo da Real Decreto-Lei 7/2020, resúltalles de aplicación as bonificacións correspondentes aos meses de abril, maio e xuño/2020. Para identificación destes traballadores de alta durante os meses de abril a xuño de 2020, será suficiente coa comunicación realizada, no seu momento, do valor 420 do campo TIPO SAA con DATA DESDE do mes de febreiro ou marzo. Con todo, de igual forma ao xa indicado, tamén existe a posibilidade de comunicación dun rexistro TIPO SAA 420 en cada un dos meses bonificados.

  • QUÉ PRAZO TEÑO PARA ANOTAR DITO VALOR?

O prazo para a comunicación do valor 420 respecto a os meses de febreiro e marzo estenderase ata o día 29 de abril de 2020.
A anotación deste valor respecto dos meses sucesivos poderase realizar ata o último día do prazo de presentación da liquidación correspondente a cada mes.

  • CANDO ESTARÁ DISPOÑIBLE A ANOTACIÓN DE DITO VALOR?

Devandito valor poderá anotarse a partir do día 25 de marzo.
Para os meses de febreiro e marzo de 2020 o prazo para a comunicación estenderase ata o día 29 de abril de 2020.
E para abril, maio e xuño 2020, os prazos de comunicación serán os seguintes:
Comunicación previa: ata 60 días da DATA DESDE do rexistro con TIPO SAA 420
Resto de comunicacións: Durante todo o mes natural correspondente á DATA DESDE e ata o penúltimo día do prazo regulamentario de ingreso.

  • DEBO REALIZAR ALGUNHA OUTRA ACTUACIÓN PARA QUE SE CALCULE A BONIFICACIÓN NA LIQUIDACIÓN DE CUOTAS?

Non, esta bonificación calcularase automaticamente polo sistema, unha vez que se comunicou a situación adicional 420. No caso de que a liquidación xa estivese confirmada, deberá mecanizar a situación adicional e solicitar a rectificación da liquidación para que se aplique a bonificación á devandita liquidación.

No caso de que no momento no que estea dispoñible a anotación do valor 420 non se puido realizar a actuación indicada no parágrafo anterior, poderase solicitar a correspondente devolución de cotas.

  • QUÉ SUPÓN A ANOTACIÓN DE DITO VALOR?

A anotación, por parte da autorizados REDE, dos rexistros con valor 420 constitúe unha declaración responsable de que se cumpren todos e cada un dos requisitos esixidos para o acceso ao devandito beneficio e non concorren ningunha das exclusións que determinarían o non acceso ao mesmo.

Unicamente deberanse anotar os rexistros con valor 420 cando concorran todas e cada unha das condicións e requisitos esixidos no citado artigo 13 da Real Decreto-Lei 7/2020, así como no resto de normativa de aplicación para o acceso e mantemento ás deducións de cotas, así como cando non concorra calquera das exclusións aplicables ao beneficio de que se trata.

SEGURIDADE SOCIAL