Nesta web as cookies son utilizados para fins estatísticos para optimizar a función e, así, proporcionar contidos adaptados aos seus intereses. Se preme "continuar", concordas con estas condicións. Máis información

Loading...

Emprego A Estrada

Mércores, 18 Marzo 2020 11:08

MEDIDAS DE APOIO ÁS EMPRESAS

Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19.

Artigo 24. Medidas extraordinarias en materia de cotización en relación cos procedementos de suspensión de contratos e redución de xornada por forza maior relacionados co COVID-19.

1. Nos expedientes de suspensión de contratos e redución de xornada autorizados en base a forza maior temporal vinculada ao COVID-19 definida no artigo 22, a Tesourería Xeral da Seguridade Social exonerará á empresa do abono da achega empresarial prevista no artigo 273.2 do Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, así como do relativo ás cotas por conceptos de recadación conxunta, mentres dure o período de suspensión de contratos ou redución de xornada autorizado en base á devandita
causa cando a empresa, ao 29 de febreiro de 2020, tivese menos de 50 traballadores en situación de alta na Seguridade Social. Se a empresa tivese 50 traballadores ou máis, en situación de alta na Seguridade Social, a exoneración da obrigación de cotizar alcanzará ao 75% da achega empresarial.

2. Dita exoneración non terá efectos para a persoa traballadora, manténdose a consideración do devandito período como efectivamente cotizado para todos os efectos, sen que resulte de aplicación o establecido no artigo 20 da Lei Xeral da Seguridade Social.

3. A exoneración de cotas aplicarase pola Tesourería Xeral da Seguridade Social a instancia do empresario, previa comunicación da identificación dos
traballadores e período da suspensión ou redución de xornada. A efectos do control da exoneración de cotas será suficiente a verificación de que o Servizo Público de Emprego Estatal proceda ao recoñecemento da correspondente prestación por desemprego polo período de que se trate.

4. A Tesourería Xeral da Seguridade Social establecerá os sistemas de comunicación necesarios para o control da información trasladada pola solicitude
empresarial, en particular a través da información da que dispón o Servizo Público de Emprego Estatal, en relación aos períodos de goce das prestacións por desemprego.

REAL DECRETO-LEI