Nesta web as cookies son utilizados para fins estatísticos para optimizar a función e, así, proporcionar contidos adaptados aos seus intereses. Se preme "continuar", concordas con estas condicións. Máis información

Loading...

Emprego A Estrada

Xoves, 05 Marzo 2020 12:34

CSIC CONVOCA 250 BOLSAS PARA PERSOAS UNIVERSITARIAS QUE DESEXEN INICIARSE NA CARREIRA CIENTÍFICA

Co obxectivo de dar a coñecer a carreira científica entre os/as estudantes/as universitarios/as, así como as posibilidades profesionais, o Centro Superior de Investigacións Científicas (CSIC) convoca un ano máis o programa de bolsas Xunta para a Ampliación de Estudos ou Programa JAE.

Estas axudas van dirixidas a estudantes universitarios/as cun alto rendemento académico, que desexen iniciarse no mundo da investigación e na carreira científica.

Nesta nova convocatoria anunciáronse un total de 250 bolsas que, segundo indican as bases, todas elas concederanse en réxime de concorrencia competitiva e de acordo cos principios de transparencia, obxectividade e publicidade.

Así mesmo, 12 destas axudas (un 5%) reservaranse a candidatos con discapacidade, e outras 12 irán destinadas a candidatos que, durante este curso ou no curso 2020/2021, estean matriculados nalgún dos másteres universitarios oficiais que oferta a Universidade Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

A bolsa terá a consideración de axuda económica para formación, e a contía total de cada axuda ascenderá a 3.000 euros, dos cales se devindicarán as cotas de Seguridade Social.

Todas as bolsas contemplan un período de goce de cinco meses consecutivos, empezando o primeiro día do mes de setembro de 2020 ou o primeiro día do mes de outubro de 2020.

  • Quen pode solicitar as bolsas JAE?

Para poder solicitar a bolsas é necesario cumprir unha serie de requisitos académicos, como estar matriculado/a nun grao universitario e ter, polo menos, o 80% dos créditos ( ECTS) aprobados.

Así mesmo, poderán ser solicitantes aquelas persoas que vaian ser estudantes de Máster Universitario oficial no curso 2020-2021. Ou os que solicitasen a pre-admisión, admisión ou matrícula a un Máster Universitario oficial para o curso 2020-2021.

No caso das persoas candidatas que xa finalizasen os seus estudos de grao, enxeñería ou arquitectura en sistemas universitarios estranxeiros non adaptados ao Espazo Europeo de Educación Superior ( EEES) estes estudos deberanse concluír con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2017.

Así mesmo, poderán solicitar estas axudas os/as estudantes que concluísen os seus estudos para partir do 1 de xaneiro de 2013 nos seguintes casos: licenciatura ou grao en Medicina, Farmacia, Bioloxía, Química ou Psicoloxía que na data de peche do prazo de presentación de solicitudes estean en posesión do título oficial de especialidade médica ( MIR) ou farmacéutica ( FIR) ou conten co certificado oficial de especialidade en bioloxía ( BIR), química ( QUIR) ou psicoloxía ( PIR).

En canto aos requisitos xerais, as persoas candidatas que presenten a súa solicitude non poderán estar en posesión ou en disposición legal de obter un título académico de Doutor, nin tampouco ser beneficiarias  dunha destas bolsas con anterioridade.

E respecto a a nota media mínima esixida para poder ser candidato/a a unha destas axudas, o CSIC establece que, nunha escala decimal de 0 a 10, os/as candidatos/as deben obter unha nota media igual a 8 para todas as ramas do coñecemento, excepto para Enxeñería e Arquitectura que será igual ou superior a 7.00.


Os interesados en obter unha destas bolsas deben aplicar de forma telemática a través dos servidores de información do CSIC. O prazo de solicitude abrirase o próximo 9 de marzo e estará dispoñible ata o 9 de abril.

INFORMACIÓN E SOLICITUDE