Nesta web as cookies son utilizados para fins estatísticos para optimizar a función e, así, proporcionar contidos adaptados aos seus intereses. Se preme "continuar", concordas con estas condicións. Máis información

Loading...

Emprego A Estrada

Mércores, 23 Outubro 2019 07:35

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA CONVOCA BOLSAS DE POSTGRAO

Orde ECE/1050/2019, do 14 de outubro, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión das bolsas de posgrao en estatística do Instituto Nacional de Estatística.

Esta Orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de bolsas do INE para a formación de postgraduados que desexen iniciarse nos métodos e técnicas utilizados na investigación estatística.

A contía íntegra mensual de cada bolsa ascenderá en 2019 a 898,43 euros, podendo establecerse nas sucesivas resolucións anuais de convocatoria de bolsas, un incremento porcentual igual ao previsto na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o persoal ao servizo do sector público, sen que iso supoña, en ningún caso, que os beneficiarios pasen a ostentar a consideración de persoal ao servizo deste.

A cantidade que se abone en concepto de bolsa en ningún caso terá a consideración de salario ou remuneración, senón de axuda económica para a formación e non devindicará dereito algún a indemnización por finalización do programa ou perda da bolsa.

O abono da axuda económica de formación efectuarase en doce mensualidades pola citada cantidade, en forma proporcional ao tempo efectivo de goce da bolsa, á que se aplicarán os descontos e retencións que procedan de acordo coas disposicións vixentes. En caso de prórroga, poderase incrementar a contía íntegra mensual de cada bolsa, en función das dispoñibilidades orzamentarias, para igualala á contía establecida na correspondente resolución anual de convocatoria de bolsas para ese exercicio.

As solicitudes de bolsas formalizaranse no impreso oficial que figure como anexo na resolución pola que se efectúe a convocatoria, no prazo de quince días hábiles a contar desde o día seguinte ao da publicación do «extracto» da convocatoria no «Boletín Oficial do Estado».

BASES