Nesta web as cookies son utilizados para fins estatísticos para optimizar a función e, así, proporcionar contidos adaptados aos seus intereses. Se preme "continuar", concordas con estas condicións. Máis información

Loading...

Emprego A Estrada

Mércores, 19 Decembro 2018 07:17

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN CONVOCA BOLSAS DE FORMACIÓN

O obxecto da presente orde é establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, e conforme aos principios de publicidade, transparencia, igualdade e non discriminación, de bolsas de formación práctica, para titulados universitarios nas seguintes áreas de coñecemento:
a) Sanidade e Hixiene Vexetal e Forestal con coñecementos en prevención e loita contra pragas agrícolas e forestais, redes de vixilancia fitosanitarias, autorización e utilización de produtos fitosanitarios; uso sustentable de produtos fitosanitarios; e hixiene e trazabilidad en produtos agrícolas e forestais.

b) Sanidade e Hixiene Animal, con coñecementos en materia de programas sanitarios de vixilancia e control de enfermidades animais, redes de alerta sanitaria veterinarias, trazabilidad e identificación gandeira, xestión de subproductos e autorización de produtos zoosanitarios.

c) Acordos Sanitarios e Controis en fronteiras, con coñecementos en materia de comercio exterior agrícola e gandeiro, criterios técnicos e negociación para a apertura de mercados exteriores, e controis nos puntos de inspección en fronteiras.

O período de duración das bolsas iniciarase desde a incorporación dos bolseiros tras a notificación da resolución da súa concesión, e terán a duración que se estableza na convocatoria, cun máximo do 31 de decembro do ano da súa concesión. Poderán ser prorrogadas anualmente, segundo o que se estableza nas convocatorias, ata un máximo de dous exercicios orzamentarios adicionais ao da súa concesión, ata o 31 de decembro do exercicio orzamentario último, sempre que, segundo o criterio da Dirección Xeral de Sanidade da Produción Agraria, resulte conveniente, que exista a correspondente dotación orzamentaria, e cúmpranse o resto de requisitos previstos no artigo 15.

A contía máxima destas bolsas por beneficiario será de 1.150 euros brutos mensuais, á que se aplicarán os descontos e as retencións legais vixentes,
incluídas as cotizacións á seguridade social que correspondan, e será abonada aos beneficiarios a mes vencido e previa fiscalización favorable.

O prazo de solicitudes será de quince días hábiles a partir do día seguinte á publicación do extracto da correspondente convocatoria no «Boletín Oficial do Estado»

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/19/pdfs/BOE-A-2018-17412.pdf