imprimir

O GOBERNO APROBA UN PAQUETE DE MEDIDAS PARA AMPLIAR A PROTECCIÓN DAS PERSOAS CONSUMIDORAS ANTE A ALZA DO PREZO DA ENERXÍA

21. 10. 27
a) Introdúcese máis transparencia no mercado para facilitar a toma de decisións e axudar á industria para pechar contratos de electricidade a longo prazo.
 
b) O DESCONTO NA FACTURA DA LUZ POLO BONO SOCIAL A CONSUMIDORES/AS VULNERABLES CRECERÁ DO ACTUAL 25% ao 60% e do 40% ao 70% para os vulnerables severos ata o 31 de marzo de 2022
 
c) Duplícase o orzamento para o BONO SOCIAL TÉRMICO en 2021, ata os 202,5 millóns ( ingresado de oficio polo goberno para as persoas beneficiarias do bono social sen necesidade de que se teña que solicitar)
 
Información completa: https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-un-paquete-de-medidas-para-ampliar-la-protecci%C3%B3n-de-los-consumidores-ante-la-escalada-en-los-precios-de-la-energ%C3%ADa/tcm:30-532209